जथाभाबी फोहोर नगरौं | नगरपालिका क्षेत्र सफा राखौं | स्वच्छ हरिपुर बनाउने अभियानलाई सफल पारौं | समयमानै व्यक्तिगत घटना दर्ता गरौँ, जरिवाना बाट बचौं |

Invitation for sealed Quotation

Invitation for sealed Quotation.

#haripurmun #Haripur #Notice

Visit us : http://haripurmun.gov.np

आर्थिक वर्ष: