जथाभाबी फोहोर नगरौं | नगरपालिका क्षेत्र सफा राखौं | स्वच्छ हरिपुर बनाउने अभियानलाई सफल पारौं | समयमानै व्यक्तिगत घटना दर्ता गरौँ, जरिवाना बाट बचौं |

Quarantine Place को व्यबस्थापन

यस हरिपुर नगरपालिकाले कोरोना संक्रमणको  शंका गरिएका व्यक्तिहरु लाई राख्न को लागि को उचित Quarantine  Place को व्यबस्थापन गरेको छ । कृपया सबै जना सचेत रहन अनुरोध गर्दछौं । 
#StayHome #StaySafe #Covid-19
More info : www.haripurmun.gov.np
Twitter @haripurmun

आर्थिक वर्ष: