जथाभाबी फोहोर नगरौं | नगरपालिका क्षेत्र सफा राखौं | स्वच्छ हरिपुर बनाउने अभियानलाई सफल पारौं | समयमानै व्यक्तिगत घटना दर्ता गरौँ, जरिवाना बाट बचौं |

एम. आइ. एस. अपरेटर र फिल्ड सहायक पदको सीप परीक्षण तथा अन्तरवार्ता को सुचना |

आर्थिक वर्ष: