जथाभाबी फोहोर नगरौं | नगरपालिका क्षेत्र सफा राखौं | स्वच्छ हरिपुर बनाउने अभियानलाई सफल पारौं | समयमानै व्यक्तिगत घटना दर्ता गरौँ, जरिवाना बाट बचौं |

कर्मचारी विवरण

नाम पद शाखा ईमेल फोन नं
अमित कुमार महतो फिल्ड सहायक पन्जिकरण शाखा ९८६६१२४९८९
अम्बिका मैनाली नायब प्राबिधिक सहायक कृषि 9851199920
प्रमोद प्रसाद सत्याल नायब पशु स्वास्थ्य प्राविधिक पशु स्वास्थ्य 9844091566
रमेश महतो पशु प्राविधिक पशु विकास शाखा ९८६४००८०६३
बिद्यानन्द राय पशु प्राविधिक वडा कार्यालय - ४
मिना दाहाल नायब प्राबिधिक सहायक कृषि
अन्जुला थापा नायब प्राबिधिक सहायक कृषि 9819829611
रिकु कुमार चौधरी सामाजिक परिचालक वडा कार्यालय -९
नागेन्द्र राम सामाजिक परिचालक पोषण शाखा ९८४४१४०४०५
सरिता कुमारी मिर्दाहा सामाजिक परिचालक वडा कार्यालय -६
सोम प्रसाद कडरिया सवारी चालक ९८२७७८४२७६
जितेन्द्र चौधरी सवारी चालक 9819867331, 9842618858
राजनन्दन दास सवारी चालक ९८१६३८५१९६
रंजय चौधरी सवारी चालक (ट्रिप्पर) सवारी व्यवस्थापन ९८६२५५००८२
उपेन्द्र साह हलुका सवारी चालक सवारी व्यवस्थापन
चण्डिका मैनाली कार्यालय सहायक वडा कार्यालय -१ 9801610632
रंजित प्रसाद साह कार्यालय सहायक वडा कार्यालय -९ 9860383314
अमित नारायण मिर्दाहा कार्यालय सहयोगी नगरपालिका कार्यालय 9863693896
पुजा साह कार्यालय सहयोगी नगरपालिका कार्यालय 9807667111
मन्जु थापा बस्नेत कार्यालय सहयोगी नगरपालिका कार्यालय 9843663438
अजिज मिया कार्यालय सहयोगी वडा नं. ५ को कार्यालय 9814864687
कृष्ण देव लाल कर्ण कार्यालय सहयोगी वडा कार्यालय - ६ 9844568193
बिलट चौधरी कार्यालय सहयोगी वडा कार्यालय - २ 9861213618
रत्नमाया लोप्चन कार्यालय सहयोगी वडा कार्यालय - १
बिरेन्द्र कुमार साह कार्यालय सहयोगी वडा कार्यालय - ३ 9807615106
लक्ष्मी नारायण राय यादव कार्यालय सहयोगी वडा कार्यालय - ४
रहमत मन्सुर कार्यालय सहयोगी वडा कार्यालय - ५ 9823157468
रिना देवी चौधरी कार्यालय सहयोगी वडा कार्यालय - ७
राकेश राउत कार्यालय सहयोगी वडा कार्यालय - ८ 9864217898
नौसाद आलम कार्यालय सहयोगी वडा कार्यालय - ९ 9803887726
सुशील कुमार सिंह चौकीदार वडा कार्यालय - ४
राम नारायण साह चौकीदार नगरपालिका कार्यालय 9844250418

Pages