जथाभाबी फोहोर नगरौं | नगरपालिका क्षेत्र सफा राखौं | स्वच्छ हरिपुर बनाउने अभियानलाई सफल पारौं | समयमानै व्यक्तिगत घटना दर्ता गरौँ, जरिवाना बाट बचौं |

सूचना तथा समाचार

"Serve Now Nepal " संस्थाले हरिपुर न.पा. ६ मा विपन्न तथा गरिबहरुलाई ब्ल्यांकेट वितरण गरेको केहि तस्बिरहरु ।

"Serve Now Nepal " संस्थाले हरिपुर न.पा. ६ मा विपन्न तथा गरिबहरुलाई जाडोबाट वच्न ब्ल्यांकेट वितरण गरेको छ । संस्थालाई हार्दिक धन्यबाद । 

साना व्यवसायिक क ृषि उत्पादन केन्द्र (पकेट) विकास कार्यक्रम निरन्तरता सम्बन्धी सुचना ।

साना व्यवसायिक क ृषि उत्पादन केन्द्र (पकेट) विकास कार्यक्रम निरन्तरता सम्बन्धी सुचना ।

#Haripur #Haripurmun #agriculture

visit us : http://haripurmun.gov.np

Pages