जथाभाबी फोहोर नगरौं | नगरपालिका क्षेत्र सफा राखौं | स्वच्छ हरिपुर बनाउने अभियानलाई सफल पारौं | समयमानै व्यक्तिगत घटना दर्ता गरौँ, जरिवाना बाट बचौं |

७७/७८

कार्यसम्पादन मुल्याङ्कन सम्बन्धमा ।

आई.पि.एम. (IPM) कृषक पाठशाला सम्पन्न

यस हरिपुर नगरपालिका अन्तर्गत कृषि शाखा ले विभिन्न वडाहरुमा आई.पि.एम. (IPM) कृषक पाठशाला सम्पन् गरेको छ । कार्यक्रममा बिभिन्न कृषि औजार हरु समेत वितरण गरिएको थियो ।

#HaripurMun #DevelopingHaripur #Agriculture #IPM

Pages