जथाभाबी फोहोर नगरौं | नगरपालिका क्षेत्र सफा राखौं | स्वच्छ हरिपुर बनाउने अभियानलाई सफल पारौं | समयमानै व्यक्तिगत घटना दर्ता गरौँ, जरिवाना बाट बचौं |

दलित तथा मुसहर समुदायको प्रवर्द्धनको लागि स्थानीय सरकारमा लैंगिक मैत्री सुशासन अभिबृद्दिको नितिगत अवधारणा पत्र

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

आर्थिक वर्ष: