जथाभाबी फोहोर नगरौं | नगरपालिका क्षेत्र सफा राखौं | स्वच्छ हरिपुर बनाउने अभियानलाई सफल पारौं | समयमानै व्यक्तिगत घटना दर्ता गरौँ, जरिवाना बाट बचौं |

राजपत्र अंक १३- नगर प्रहरी संचालन कार्यविधि, आर्थिक सहायता वितरण कार्यविधी, करार कर्मचारी व्यवस्थापन कार्यविधी, नगर खेलकुद संचालन कार्यविधी

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

आर्थिक वर्ष: