जथाभाबी फोहोर नगरौं | नगरपालिका क्षेत्र सफा राखौं | स्वच्छ हरिपुर बनाउने अभियानलाई सफल पारौं | समयमानै व्यक्तिगत घटना दर्ता गरौँ, जरिवाना बाट बचौं |

निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

२०७७।१०।१८ गतेको कार्यपालिकाको वैठक (राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम माग)

७७/७८ 02/01/2021 - 11:43 PDF icon २०७७।१०।१८ गतेको कार्यपालिकाको वैठक.pdf

२०७७।१०।१४ गतेको नगरकार्यपालिकाको निर्णय

७७/७८ 01/29/2021 - 12:21 PDF icon २०७७।१०।१४ गतेको नगरकार्यपालिकाको निर्णय.pdf

२०७७।१०। ०४ गतेको नगरकार्यपालिकाको निर्णय

७७/७८ 01/21/2021 - 13:46 PDF icon २०७७।१०। ०४ गतेको नगरकार्यपालिकाको निर्णय.pdf

२०७७।१०। ०२ गतेको नगरकार्यपालिकाको निर्णय (करार म्याद थप, लैंगिक हिंसा निवारण कोष संचालन कार्यविधी )

७७/७८ 01/21/2021 - 13:43 PDF icon २०७७।१०। ०२ गतेको नगरकार्यपालिकाको निर्णय.pdf

२०७७।०९। २८ गतेको कार्यपालिकाको निर्णय (योजना माग विशेष, समपुरक संघबाट)

७७/७८ 01/21/2021 - 13:17 PDF icon board_decision 9-28.pdf

२०७७।०९। १७ गतेको कार्यपालिकाको निर्णय

७७/७८ 01/10/2021 - 10:59 PDF icon २०७७।०९।१७ गतेको कार्यपालिका वैठकको निर्णय.pdf

२०७७।०९। ०६ गतेको कार्यपालिकाको निर्णय

७७/७८ 12/28/2020 - 20:59 PDF icon २०७७।०९।०६ गतेको कार्यपालिका वैठक.pdf

२०७७।०९। ०२ गतेको कार्यपालिकाको निर्णय

७७/७८ 12/28/2020 - 20:58 PDF icon २०७७।०९।०२ गतेको कार्यपालिकाको वैठक.pdf

२०७७।०८।२५ गतेको कार्यपालिकाको वैठक

७७/७८ 12/12/2020 - 18:54 PDF icon mangsir-25-karyapalika.pdf

२०७७।०८। १८ गतेको कार्यपालिकाको निर्णय  (घ बर्ग ईजाजत,वडा नं.१ सिमसार क्षेत्र व्यवस्थापन,रेडियो कार्यक्रमको प्रसारण रकम भुक्तानी,वडा नं  ५ कृषी सडक निर्माण तथा मर्मतको ईन्धन रकम भुक्तानी ) 

७७/७८ 12/12/2020 - 16:54 PDF icon २०७७।०८।१८ गतेको कार्यपालिकाको वैठक.pdf

Pages