जथाभाबी फोहोर नगरौं | नगरपालिका क्षेत्र सफा राखौं | स्वच्छ हरिपुर बनाउने अभियानलाई सफल पारौं | समयमानै व्यक्तिगत घटना दर्ता गरौँ, जरिवाना बाट बचौं |

निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

हरिपुर नगरपालिकाको पाँचौँ नगरसभाको तेस्रो दिनको निर्णयहरु

७६/७७ 03/30/2020 - 21:14 PDF icon तेसो दिन निर्णयहरु.pdf

हरिपुर नगरपालिकाको पाँचौँ नगरसभाको दोस्रो दिनको निर्णयहरु

७६/७७ 03/30/2020 - 21:14 PDF icon दोसो दिन निर्णयहरु.pdf

हरिपुर नगरपालिकाको पाँचौँ नगरसभाको पहिलो दिनको निर्णयहरु

७६/७७ 03/30/2020 - 21:13 PDF icon पहिलो दिन निर्णयहरु.pdf

२०७६।१२।१७ गते बसेको कार्यपालिका बैठकको निर्णयहरू

७६/७७ 03/30/2020 - 21:03 PDF icon २०७६।१२।१७ को कोरोना भाइरस निर्णय.pdf

२०७६।१२।०२ गते बसेको कार्यपालिका बैठकको निर्णयहरू

७६/७७ 03/30/2020 - 21:02 PDF icon २०७६।१२।०२ को निर्णय.pdf

२०७६।११।२२ गते बसेको कार्यपालिका बैठकको निर्णयहरू

७६/७७ 03/30/2020 - 21:01 PDF icon २०७६।११।२२ को निर्णय.pdf

२०७६।११।१७ गते बसेको कार्यपालिका बैठकको निर्णयहरू

७६/७७ 03/30/2020 - 21:00 PDF icon २०७६।११।१७ को निर्णय.pdf

२०७६।११।०४ गते बसेको कार्यपालिका बैठकको निर्णयहरू

७६/७७ 03/30/2020 - 20:59 PDF icon २०७६।११।०४ को निर्णय.pdf

२०७६।१०।१८ गते बसेको कार्यपालिका बैठकको निर्णयहरू

७६/७७ 03/30/2020 - 20:58 PDF icon २०७६।१०।18 को निर्णय - मलेप प्रतिकृया.pdf

२०७६।१०।१० गते बसेको कार्यपालिका बैठकको निर्णयहरू

७६/७७ 03/30/2020 - 20:57 PDF icon २०७६।१०।१० को निर्णय.pdf

Pages