जथाभाबी फोहोर नगरौं | नगरपालिका क्षेत्र सफा राखौं | स्वच्छ हरिपुर बनाउने अभियानलाई सफल पारौं | समयमानै व्यक्तिगत घटना दर्ता गरौँ, जरिवाना बाट बचौं |

नगरपालिका बोर्डका निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

हरिपुर न.पा.को २०७६।०७।०२ को कार्यपालिकाका निर्णयहरू

७६/७७ 10/25/2019 - 12:32 PDF icon २०७६।०७।०२ को निर्णय_1.pdf

हरिपुर न.पा.को २०७६।६।३० को कार्यपालिकाका निर्णयहरू

७६/७७ 10/25/2019 - 12:31 PDF icon २०७६।०६।30 को निर्णय.pdf

हरिपुर न.पा.को २०७६।६।१४ को कार्यपालिकाका निर्णयहरू

७६/७७ 10/25/2019 - 12:31 PDF icon २०७६।०६।१४ को निर्णय.pdf

हरिपुर न.पा.को २०७६।५।३१ को कार्यपालिकाका निर्णयहरू

७६/७७ 10/25/2019 - 12:30 PDF icon २०७६।५।३१ को निर्णय edited.pdf

हरिपुर न.पा.को २०७६।५।२५ को कार्यपालिकाका निर्णयहरू

७६/७७ 10/25/2019 - 12:29 PDF icon २०७६।५।२५ को निर्णय_1.pdf

हरिपुर न.पा.को २०७६।५।१८ को कार्यपालिकाका निर्णयहरू

७६/७७ 10/25/2019 - 12:28 PDF icon २०७६।५।१८ को निर्णय_2.pdf

हरिपुर न.पा.को २०७६।४।२४ को कार्यपालिकाका निर्णयहरू

७६/७७ 10/24/2019 - 19:13 PDF icon २०७६।४।२४ को निर्णय.pdf

मिति २०७६-०२-०२ गते बसेको नगर बोर्ड बैठकको निर्णयहरु

७५/७६ 05/17/2019 - 13:51 PDF icon Board Decision 2076_02_02.pdf

मिति २०७६-०१-२९ गते बसेको नगर बोर्ड बैठकको निर्णयहरु

७५/७६ 05/17/2019 - 13:49 PDF icon Board Decision 2076_01_29.pdf

मिति २०७६-०१-२२ गते बसेको नगर बोर्ड बैठकको निर्णयहरु

७५/७६ 05/05/2019 - 19:39 PDF icon BoardDecision 076Baisakh22.pdf

Pages