जथाभाबी फोहोर नगरौं | नगरपालिका क्षेत्र सफा राखौं | स्वच्छ हरिपुर बनाउने अभियानलाई सफल पारौं | समयमानै व्यक्तिगत घटना दर्ता गरौँ, जरिवाना बाट बचौं |

नगरपालिका बोर्डका निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

२०७६।११।०४ गते बसेको कार्यपालिका बैठकको निर्णयहरू

७६/७७ 03/30/2020 - 20:59 PDF icon २०७६।११।०४ को निर्णय.pdf

२०७६।१०।१८ गते बसेको कार्यपालिका बैठकको निर्णयहरू

७६/७७ 03/30/2020 - 20:58 PDF icon २०७६।१०।18 को निर्णय - मलेप प्रतिकृया.pdf

२०७६।१०।१० गते बसेको कार्यपालिका बैठकको निर्णयहरू

७६/७७ 03/30/2020 - 20:57 PDF icon २०७६।१०।१० को निर्णय.pdf

विपद प्रतिकार्य सम्ब्नधी बैठकका निर्णयहरु

७६/७७ 03/28/2020 - 13:22 PDF icon Bipad Management Haripur.pdf

२०७६।१०।०६ गते बसेको कार्यपालिका बैठकको निर्णयहरू

७६/७७ 01/28/2020 - 20:46 PDF icon २०७६।१०।०६ को निर्णय.pdf

२०७६।०९।२९ गते बसेको कार्यपालिका बैठकको निर्णयहरू

७६/७७ 01/28/2020 - 20:45 PDF icon २०७६।०९।२९ को निर्णय.pdf

२०७६।०८।३० गते बसेको कार्यपालिका बैठकको निर्णयहरू

७६/७७ 01/28/2020 - 20:44 PDF icon २०७६।०८।३० को निर्णय.pdf

२०७६।०८।१९ गते बसेको कार्यपालिका बैठकको निर्णयहरू

७६/७७ 01/28/2020 - 20:43 PDF icon २०७६।०८।१९ को निर्णय.pdf

हरिपुर न.पा.को २०७६।०८।०७ को कार्यपालिकाका निर्णयहरू

७६/७७ 11/24/2019 - 12:38 PDF icon २०७६।०८।०७ को निर्णय.pdf

हरिपुर न.पा.को २०७६।०७।३० को कार्यपालिकाका निर्णयहरू

७६/७७ 11/24/2019 - 12:36 PDF icon २०७६।०७।३० को निर्णय.pdf

Pages