जथाभाबी फोहोर नगरौं | नगरपालिका क्षेत्र सफा राखौं | स्वच्छ हरिपुर बनाउने अभियानलाई सफल पारौं | समयमानै व्यक्तिगत घटना दर्ता गरौँ, जरिवाना बाट बचौं |

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

हरिपुर नगरपालिकाको आन्तरिक आय ठेक्का सम्बन्धी सूचना ।

७९/८० 07/09/2023 - 15:32

शिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गरेको आशयको सूचना ।

७९/८० 06/28/2023 - 21:58

हरिपुर नगरपालिकाको आन्तरिक आय ठेक्का सम्बन्धी सूचना ।

७९/८० 06/22/2023 - 20:31

सेनेटरी प्याड खरिद सम्बन्धि शिलबन्दी दरभाउपत्रको सूचना |

७९/८० 06/08/2023 - 12:41

Invitation for Bids

७९/८० 03/22/2023 - 11:04 PDF icon 5 x 18 Haripur.pdf

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

७९/८० 03/04/2023 - 21:03

सम्झौता गर्न उपस्थित भईदिने बारे । (एम बी मेडिटेक, विकास सर्जिकल)

७९/८० 02/27/2023 - 16:14

शिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

७९/८० 02/22/2023 - 10:57

आर्थिक बर्ष २०७९/०८० को लागि आन्तरिक आयको ठेक्का बन्दोबस्त सम्बन्धि सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना ।

७९/८० 01/24/2023 - 09:27

Invitation for sealed quotation.

७९/८० 11/16/2022 - 11:06 PDF icon Notice_Haripur.pdf

Pages