जथाभाबी फोहोर नगरौं | नगरपालिका क्षेत्र सफा राखौं | स्वच्छ हरिपुर बनाउने अभियानलाई सफल पारौं | समयमानै व्यक्तिगत घटना दर्ता गरौँ, जरिवाना बाट बचौं |

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

शिलबन्दी कोटेशन पेश गर्ने सम्बन्धी सुचना ।

७८/७९ 06/07/2022 - 10:55

सम्झौता गर्न आउने बारे । (अम ृता कन्स्ट्रक्सन)

७८/७९ 04/29/2022 - 12:56

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सुचना । (अमृता कन्सट्रक्सन)

७८/७९ 04/08/2022 - 13:00

Invitation for bids 2078-10-17

७८/७९ 01/31/2022 - 13:00

शिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकत ृत गरेको आशयको सुचना ।

७८/७९ 12/17/2021 - 18:39

Invitation fof bids (15 beds hospital )

७८/७९ 12/17/2021 - 11:09 PDF icon Suchana_15 bed hospital.pdf

उपभोक्ता समिति दर्ता गरि सम्झौता गर्न आउने सम्बन्धी सुचना।

७८/७९ 12/14/2021 - 11:56

शिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीक ृत गरेको आशयको सुचना । (पर्ल मेडिटेक)

७८/७९ 12/12/2021 - 12:24

शिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीक ृत गरेको आशयको सुचना ।

७८/७९ 12/10/2021 - 12:44

निर्माण कार्यको शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान सम्बन्धी सुचना ।

७८/७९ 12/05/2021 - 16:13 PDF icon suchna.pdf

Pages