जथाभाबी फोहोर नगरौं | नगरपालिका क्षेत्र सफा राखौं | स्वच्छ हरिपुर बनाउने अभियानलाई सफल पारौं | समयमानै व्यक्तिगत घटना दर्ता गरौँ, जरिवाना बाट बचौं |

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

न्युनतम रोजगारीमा सहभागि हुनको लागि निवेदन दिने बारेको सुचना

७६/७७ 03/15/2020 - 11:57

Invitation for Bids (School Building)

७६/७७ 03/05/2020 - 16:56

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सुचना

७६/७७ 03/01/2020 - 12:56

शिलबन्दी दरभाउपत्र (बोलपत्र ) स्वीकृत गर्ने आशयको सुचना |

७६/७७ 02/28/2020 - 20:40

शिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सुचना

७६/७७ 02/27/2020 - 16:18

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सुचना

७६/७७ 02/13/2020 - 15:06

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सुचना ।

७६/७७ 02/07/2020 - 11:22

शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान सम्बन्धी सुचना |

७६/७७ 02/04/2020 - 11:13

आर्थिक प्रस्ताव पेश गर्ने बारे |

७६/७७ 01/30/2020 - 16:13

गेडागुडी खरिद सम्बन्धी शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान सम्बन्धी सुचना |

७६/७७ 01/30/2020 - 14:04

Pages